Eiendom

Eiendom

Biltema Real Estate arbeider langsiktig med å finne strategisk riktige steder for etablering av Biltemas varehus i Norden. I dag eier Biltemas eiendomsselskape totalt ca. 800 000 kvadratmeter bygningsmasse, inklusive lagrene i Halmstad. I tillegg kommer pågående prosjekter som utgjør ca. 200 000 kvadratmeter. Dermed er Biltema Real Estate en stor eiendomsaktør i Norden.

Selskapets strategi er å bygge kostnadseffektive og miljøvennlige bygg i kombinasjon med effektiv forvaltning slik at driftskostnadene holdes nede. Dette hjelper igjen Biltema å kunne tilby sine kunder et bredt varesortiment med riktig kvalitet, til riktig pris.

Holdbarhet, ut fra et miljø og generelt perspektiv, er noe Biltema Real Estate tar høyde for når man planlegger etableringer. Byggene skal holde høyeste kvalitet og passe Biltemas behov i lang tid fremover.