Biltema-toget

Biltema-toget

Av miljøhensyn storsatser Biltema på togtransport.

Alle hverdager kl 21.30 vil et fullpakket tog gå fra Biltemas store lager i Halmstad til varehus i Norge. Dette miljøvennlige tiltaket ble iverksatt i slutten av mai 2018.

Mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge skjer nå via jernbane, og Bring er valgt som transportør. Varemengden tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken, og tiltaket gir en besparelse i utslipp av karbondioksid på nesten 90%.

Togtransportene mellom lageret i Halmstad og Norge, begynte i fjor som en test og inkluderte først 5 varehus. Disse testene gikk veldig bra, og er blitt gradvis utvidet til å inkludere flere varehus. I skrivenede stund får 31 varehus i Norge levert varer via tog og det finnes planer for videre utvikling i hele Norden.