Gode arbeidsvilkår hos leverandørene

Gode arbeidsvilkår hos leverandørene

Biltema stiller beinharde krav til arbeidsvilkår hos alle samarbeidspartnere, uansett hvor de er på jorden og uansett hva de gjør for oss. Dette gjør vi fordi kundene våre skal være trygge på at produktene de kjøper, er produsert under gode forhold.

Samtidig er vi ydmyke overfor disse utfordringene. Vi lover ikke gull og grønne skoger, og trykker ikke flotte reklamebrosjyrer som forteller at alt er fryd og gammen. Det vi kan garantere, er at vi arbeider hardt, metodisk og konsekvent med disse spørsmålene sammen med samarbeidspartnerne våre.

Det grunnleggende kravet er naturligvis at alle bedrifter skal følge lover og regler i alle ledd og i alle land, men vi gjør ofte mye mer enn det. Først og fremst når vi mener at det ikke er nok med lover og regler.

Biltema kontrollerer grundig at alle kravene blir fulgt, og avlegger leverandører både planlagte og uanmeldte besøk.
Vi stiller blant annet følgende, konkrete krav til samarbeidspartnerne våre:

  • Alle leverandører og produsenter skal som minimumskrav leve opp til de sosiale rettighetene som gjelder for sine respektive land.

  • Nasjonale arbeidsvilkår, som minstelønn, maksimal arbeidstid og sikkerhetsstandard, må overholdes.

  • Barnearbeid skal ikke forekomme, og gjeldende minstealder for arbeidstakere skal følges.

  • Individuell eller kollektiv avstraffelse skal aldri forekomme hos leverandørene, uansett form.

  • Vi skal ikke ta imot gaver eller andre påskjønnelser fra leverandører eller samarbeidspartnere.

Kundene våre skal nemlig kunne stole på at vi tar disse utfordringene på alvor. Vi har alltid som mål å levere stadig høyere kvalitet, i alle ledd.