Bruker du AdBlue® i dieselbilen din?

Bruker du AdBlue® i dieselbilen din?

Utslipp av nitrogenoksid er en av de største årsakene til forurensning og dårlig luftkvalitet i byer. AdBlue og SCR-teknologi bidrar til å omdanne det skadelige nitrogenoksidet som dannes i dieselmotorer, til ufarlig nitrogen og vanndamp. Har du en moderne bil med dieselmotor? Da bør du fortsette å lese om vår AdBlue!

Hva er AdBlue®?

AdBlue er en fargeløs, basisk væske som brukes i dieselbiler med eksosrensesystem med SCR-teknologi. AdBlue er en løsning som består av deionisert vann og urea, og den er helt giftfri og ufarlig for mennesker og dyr. Når du skal fylle AdBlue, gjør du det i en separat beholder. Denne beholderen er vanligvis tydelig merket med et blått tanklokk.

Eksosrensing med SCR-teknologi

SCR er en forkortelse for selektiv katalytisk reduksjonsteknologi, og SCR-teknologi finns i de fleste personbiler og tunge kjøretøy med dieselmotor.
Moderne dieselmotorer med SCR-teknologi krever AdBlue for at eksosrensingen skal vær effektiv. SCR-teknologien for eksosrensesystemet er en teknologi som sammen med tilsatt AdBlue renser dieselmotorenes eksos og reduserer utslipp av skadelige nitrogenoksider ved å slippe ut nitrogen og vanndamp isteden.

Utslippsnorm med Euro 6

Det finnes en EU-forordning som heter Euro 6. Den regulerer utslippsnormer for kjøretøy. Formålet med Euro 6 er å gjøre dieselbilers utslipp like rene som utslipp fra bensinbiler, noe som betyr at dieselkjøretøy fra og med 2015 skal være utstyrt med SCR-teknologi. Og for at SCR-teknologien skal fungere, må det tilsettes AdBlue.

Hvordan fungerer AdBlue®?

Hvordan fungerer egentlig AdBlue?

AdBlue sprøytes inn i eksosanlegget før eksosen passerer SCR-katalysatoren. I katalysatoren omdanner AdBlue de skadelige nitrogenoksidene til ufarlig nitrogen og vanndamp, som deretter slippes ut. Uten SCR-katalysatoren slipper dieselmotoren ut store mengder nitrogenoksid i luften, noe som er helseskadelig for mennesker og bidrar til overgjødsling og forsuring av miljøet.

Tanke AdBlue®

Det er enkelt å bruke AdBlue. Men det er viktig at det brukes på riktig måte, siden det brukes sammen med en SCR-katalysator som er følsom for forurensninger. Derfor er det viktig at du aldri tilsetter ekstra vann i AdBlue-løsningen, siden det kan skade SCR-katalysatoren. Når AdBlue-tanken begynner å bli tom og det lyser en varsellampe, må du fylle ny væske så snart som mulig. Hvis du kjører med tom AdBlue-tank, kan det skade motoren.

Kjøp din AdBlue her

NB! AdBlue er ikke en drivstofftilsetning. Den skal fylles på i en separat tank i bilen.

Viktig å tenke på med AdBlue

  • Fyll alltid AdBlue i den separate AdBlue-tanken.
  • Det må ikke være diesel i AdBlue-tanken, og den må alltid være tett og hel.
  • Bruk AdBlue-utstyr når du tanker AdBlue, og sørg for at væsken ikke er skitten.
  • Bruk AdBlue eller demineralisert vann hvis du skal rengjøre AdBlue-utstyr.
  • AdBlue må aldri blandes med andre væsker.
  • Hvis du søler AdBlue, må du skylle grundig med vann.
  • Beskytt AdBlue mot direkte sollys og temperaturer over 30 °C og under –11 °C.
  • Hvis AdBlue blir overopphetet, må du sprute kaldt vann på den forseglede beholderen.
  • Hvis AdBlue fryser, kan du varme opp den tette beholderen forsiktig for å smelte væsken. AdBlue kan brukes igjen når den har tint.

Relaterte artikler

Slik pleier du bilbatteriet ditt

Slik pleier du bilbatteriet ditt

Vi trenger alle pleie og det gjelder også bilbatteriet ditt. Det lønner seg å gi litt ekstra pleie til bilbatteriet og vi forteller hvordan!