Biltema Real Estate

Biltema Real Estate

Biltema Real Estate har kontorer i de nordiske landene der Biltema har varehus. Biltema Real Estate har ansvaret for å ta seg av eierforhold, forvaltning og prosjektering av nybygg, påbygg og ombygginger for alle Biltemas bygninger.

Dette inkluderer varehus, lagerbygg og kontorlokaler. Det totale arealet for alle eiendommer som Biltema Real Estate har ansvaret for, er cirka 800 000 kvadratmeter, samt ytterligere 200 000 kvadratmeter når vi inkluderer påbegynte prosjekter.

Biltema-konsernet består derfor av:

  • Biltema Real Estate Danmark A/S 
  • Biltema Real Estate Finland OY 
  • Biltema Real Norge AS 
  • Biltema Real Estate Sweden AB

Forretningsidé

Biltema Real Estates forretningsidé og visjon er å bygge og utvikle varehus for Biltemas eksisterende og fremtidige behov. Naturligvis med tydelig fokus på miljø og bærekraft.

Stikkord for arbeidet er å:

  • arbeide med nybygg på strategisk utvalgte steder
  • arbeide på en kostnadseffektiv måte
  • arbeide på en bærekraftig og energieffektiv måte

Dette kombinert med effektiv forvaltning gjør at Biltema på lang sikt får lave driftskostnader, noe som igjen fører til at vi kan fortsette å tilby kundene våre lave priser.