Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Resirkulering er en stor del av dagens miljøarbeid. Resirkulering er en viktig del av det daglige arbeidet i hele konsernet.

I tillegg til resirkulering jobber vi også med å finne nye måter å jobbe på, for eksempel god tilgang til reservedeler samt serviceverksteder.

Biltema varehus

Biltema varehus i Norden følger gjeldende lover og regler for resirkulering. Alle butikker tilbyr kundene å levere inn gamle elektronikkprodukter, lyspærer, kjemikalier, olje og batterier, slik at det blir enklere for forbrukerne å resirkulere.

Biltema Café

Biltema Cafè arbeider kontinuerlig med å redusere matsvinn. I de fleste varehus sorteres matavfallet separat og legges i avfallsbeholdere som senere hentes, slik at avfallet blir til biogass eller biogjødsel. Ved de fleste kafeer er det en miljøstasjon som kundene kan bruke til å sortere plast, glass og restavfall. Vi har som mål at alle Biltema-kafeer skal sortere bioavfall innen 2030.  

Kontorer

Kontorene våre over hele verden tar også ansvar for bedre bærekraft. Kildesortering er alfa og omega og noe vi allerede jobber med. Vi mener det er viktig å bidra til en mer sirkulær økonomi. Kildesorteringen kan variere på grunn av forskjellige resirkuleringsmuligheter avhengig av land. Vi klimakompenserer for lengre forretningsreiser. Vi oppfordrer alle ansatte til å velge tog eller kollektivtransport istedenfor fly og bil når de skal på forretningsreiser.

Biltema Logistics

Plasten vi får som avfall hos Biltema Logistics, sendes til et lokalt resirkuleringsselskap som ligger cirka 5 km fra våre lokaler. De vasker og behandler plasten, og når prosessen er over, har den blitt omdannet til pellets. Pelletsene selges til bedrifter som produserer nye plastprodukter. Vi har valgt dette på grunn av miljøet. Det er bedre for miljøet enn om Biltema selv tar seg av plasten og finner bedrifter som kan produsere nye produkter for oss. Det skyldes at resirkuleringen gjøres svært lokalt, og det gjennomføres ingen unødvendige transporter som slipper ut store mengder CO2.

Reservedeler

Reservedeler er bra, og du sparer ofte penger. Det kan bli rimeligere å vedlikeholde og reparere det du har enn å kjøpe nytt. Vårt forbruk av nye ting forbruker veldig mye energi, både når vi utvinner materialet til produktene, når vi produserer dem og når vi transporterer dem til butikkhyllene eller hjemmet. Derfor ønsker Biltema å øke tilgjengeligheten av reservedeler for å kunne tilby et bredere sortiment, slik at det blir enda enklere å reparere enn å kaste.

Serviceverksteder

Serviceverksteder i varehusene er et ytterligere grep for å redusere svinnet. Ved å fordele verksteder i eksisterende varehus over hele landet, øker tilgjengeligheten for å kunne tilby rask og enkel service. Vi mener det er viktig å reparere og gi produkter en ny sjanse istedenfor å kaste dem. Resirkulering av materialer er et viktig grep for en bærekraftig fremtid. Ellers skal alle varehus øke andelen reparerte produkter for å redusere reklamasjonen.