Transport

Transport

Biltema Logistics arbeider med å bli mer miljøvennlig når det gjelder transport av BILTEMAs produkter. Noen av tiltakene Biltema Logistics arbeider med, inkluderer:

• Ved lange transporter brukes det paller av papp. Transporten blir lettere, og vi slipper returtransport med tom pall. Det gir reduserte CO2-utslipp, og transportpallen sendes til resirkulering.
• Jernbanetransport brukes til butikker der det er mulig.

Biltema investerer i jernbanetransport av miljøhensyn. Togtransporten til butikkene i de nordlige delene av Sverige startet etter at det første lageret ble bygd i Halmstad i 2007. Togtransporten ble deretter utvidet til Norge, der det startet i 2017 som en test. Til å begynne med mottok fem varehus varer via tog et par ganger i uken. Prøveperioden var så vellykket at satsingen har blitt utvidet gradvis.

Halvparten av Biltema-varehusene i Norge får nå leveranser med tog. Mer enn halvparten av alle norske transporter vil dermed skje via jernbane. Det tilsvarer rundt 80 lastebiler i uken. CO2-besparelsene beregnes til nesten 90 prosent – eller 5100 tonn i året. Det foreligger planer for enda mer transport med jernbane i hele Norden. Birgma har ansvaret for de globale transportene rundt om i verden. For å sikre vekst og utvikling velger vi transportører som kan oppfylle kravene våre. En partner som forstår virksomheten vår og som kan holde tritt med tilbud og etterspørsel. Vi legger stor vekt på digitale løsninger og optimaliserte godsvolum under transport, noe som igjen reduserer miljøpåvirkningen ved å være klima- og ressurseffektivt.