Produkter og emballasje

Produkter og emballasje

 

Emballasje

I arbeidet med å bli mer bærekraftige når det kommer til emballasje, skal vi også arbeide for mer bærekraftige alternativer når det gjelder materialer, for eksempel resirkulerte materialer og naturfibre.

Vi har valgt å fokusere på følgende frem mot 2030:

  • Redusere bruken av frigolitt (EPS) i emballasje med 50 %.
  • Redusere unødvendig emballasjemateriale
  • Redusere bruken av plast

Produkter

I arbeidet med å bli mer bærekraftige når det gjelder emballasjer, skal vi også arbeide for mer bærekraftige alternativer når det gjelder materialer, for eksempel resirkulerte materialer og naturfibre.

Materiale

Vår ambisjon:

  • Innen 2030 skal majoriteten av emballasjen og produktene våre være av et mer bærekraftig materiale (for eksempel biobasert materiale, resirkulert materiale samt plastmateriale som anses som bedre alternativer).

Plastikk:

Vi har hatt fokus på å redusere mengden plast i emballasjer, men nå skal vi også se på andre materialer i emballasjer og produkter.

Vi kan bruke mindre ny fossilprodusert plast ved å bruke resirkulert plast eller BIO-plast som er laget av fornybare råvarer.

PVC er en type plast som krever store mengder tilsetningsstoffer for å oppnå ønskede egenskaper. Hos Biltema har vi bestemt oss for å redusere PVC i emballasjene og produktene våre.

Vår ambisjon:

  • Innen 2030 skal produkter av PVC i sortimentet hjem og kontor være redusert med 50 %
  • Innen 2030 skal vi ikke lenger bruke emballasje av PVC.

Tekstiler

Innen tekstiler finnes det mer miljøvennlige alternativer på markedet allerede. Vi har som mål å la kundene våre velge et miljøvennlig tekstilprodukt av resirkulerte eller økologiske tekstiler.

Vår ambisjon:

  • Innen 2030 skal det finnes alternative produkter med mer bærekraftige tekstiler enn i dagens sortiment.

Dun, lær og skinn:

Vi har en egen animal welfare policy med definerte krav der vi følger de velkjente «Five Freedoms» fra World Organisation for Animal Health (OIE).

Palmolje:

Dagens produksjon av palmeolje står for en stor del av raseringen av skog der viktige økosystemer trues, og der menneskerettigheter påvirkes. Derfor har vi bestemt oss for å slutte helt med palmeolje i produktene våre.

Vår ambisjon:

  • Innen 2030 skal ingen av Biltemas produkter inneholde palmeolje.